Adatvédelmi irányelvek

I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatok üzemeltetői az 5. § szerint engedik. o.) 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről, a továbbiakban: GDPR., a Haxito s.r.o. 48 199 427 azonosítószám, székhelye: Námestie Majstra Pavla 39 Levoča 054 01 (a továbbiakban: üzemeltető). Az üzemeltető elérhetőségei Cím: Námestie Majstra Pavla 39 Levoča 054 01 Csehország E-mail: info@ibamusic.sk Telefon: +421 915 716 803

Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, amelyet közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helymeghatározási adatokra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több konkrét fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális hivatkozás alapján. vagy az egyén társadalmi identitása. Az üzemeltető nem nevezte ki.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az Üzemeltető az Ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat vagy az Üzemeltető által megszerzett személyes adatokat a megrendelés teljesítése alapján kezeli.
Az Üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.
 III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka:
 

az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésében) a 13. § (1) bekezdésének megfelelően (1) bekezdés f) a törvény
 

A személyes adatok feldolgozásának célja:
megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendeléshez szükség van személyes adatokra, amelyek szükségesek a megrendelés sikeres feldolgozásához (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, személyes adatok megadása nélkül
üzleti hirdetmények küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása.
A törvény 28. cikke alapján nincs automatikus egyedi döntéshozatal.

IV. A személyes adatok megőrzésének időszaka

Az üzemeltető személyes adatokat tárol
az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
10 évig, ha a személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásához hozzájárulás visszavonásra kerül, ha a személyes adatokat hozzájárulás útján dolgozzák fel.
A személyes adatok megőrzésének határideje után az adatkezelő törli a személyes adatokat.
 V. Személyes adatok átvevői (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek
Részt vesz az áruk / szolgáltatások szállításában / a szerződés szerinti kifizetésekben,
e-shop szolgáltatások (Shoptet) és egyéb e-shop szolgáltatások nyújtása,
marketing szolgáltatások nyújtása.
Az adatkezelő személyes adatokat szándékozik továbbítani egy harmadik országba (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetre. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési / felhőalapú szolgáltatók.
VI. Az Ön jogai

Az Ön törvényében meghatározott feltételekkel
személyes adataikhoz való hozzáférés joga a törvény 21. cikke alapján,
a személyes adatok helyesbítésének joga a törvény 22. §-a alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a törvény 24. cikke alapján,
a személyes adatok törlésének joga a törvény 23. cikke szerint,
a törvény 27. §-a alapján a feldolgozás ellen tiltakozni,
az adatok hordozhatóságához való jog a törvény 26. cikke szerint,
a feldolgozáshoz való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga az üzemeltetőnek az I. cikkben említett címére vagy e-mail címére. odsek.2. e kifejezések közül.
Arra is joga van panaszt nyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a magánélethez való jogát.
 VII. A magánélet feltételei

Az Üzemeltető kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adatok és a személyes adatok papír formájában történő tárolásának biztosítása érdekében, különösen zár, jelszavak és antivírus program felhasználásával…
Az üzemeltető kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személy férhet hozzá a személyes adatokhoz.
 VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy ismeri a magánélet védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.
Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy online online űrlapon ellenőrzi hozzájárulását. A hozzájárulás ellenőrzésével tudomásul veszi, hogy ismeri és elfogadja az adatvédelmi politika feltételeit.
Az üzemeltető jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A weboldalon közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzat új verzióját, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételek új verzióját az Ön e-mail címére, amelyet megadott az üzemeltetőnek.
 

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.